doggy videos, ordered:

PAINAL PAINAL 03:49
Stella Stella 06:04
V V 08:29
V V 03:11